TRỞ VỀ KỶ BĂNG HÀ
Phiên Bản Season 6.8
Server KỶ BĂNG HÀ chính thức về Season 6.8
Server tạm thời đóng của không thời hạn đợi ngày quay trở lại
Mình xin hứa là Server sẽ quay trở lại...!!!
Mọi người có thể tham gia giao lưu tại diễn đàn MU KỶ BĂNG HÀ
Chi tiết tại: Click vào đây